وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی در درس‌های مختلف کنکور 94

سال گذشته451 هزار و 958 داوطلب  گروه آزمايشي علوم تجربي  در جلسه آزمون سراسري حضور داشتند. در گروه آزمايشي علوم تجربي در تمامي درس‌ها

ادامه