وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه ریاضی در درس‌های مختلف کنکور 94

سال گذشته در آزمون سراسري،  167 هزار و746داوطلب در گروه آزمايشي  علوم رياضي و فني در جلسه آزمون حضور داشتند که از اين ميان،

ادامه