پاسخ تشریحی آزمون 16شهریور وآزمون های قبلی

پاسخ تشریحی آزمون آسیب شناسی شماره ی5 – 16شهریور97- ریاضی پاسخ تشریحی آزمون آسیب شناسی شماره ی5- 16 شهریور97- تجربی   پاسخ تشریحی آزمون

ادامه

تمرین تستی ماده ژنتیک، میتوز و میوز

منبع: کانون فرهنگی آموزش در فایل زیر 150 تست زیست شناسی به همراه پاسخ تشریحی از مبحث‌های ماده ژنتیک، میتوز و میوز قرار داده شده است.

ادامه

پاسخ‌های دکتر توکلی به سوالات کنکوری ها/ ترمیم معدل، ، سهمیه‌ها، سخت‌بودن سوالات و…

هرسال سازمان سنجش آموزش کشور براساس مصوبات قانونی نسبت به سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری اقدام می کند و در این راستا

ادامه