در آزمون سراسري سال ۹۹ حق انتخاب نظام امتحاني به داوطلبان واگذار شد

رييس سازمان سنجش خبر داد: در آزمون سراسري سال ۹۹ حق انتخاب نظام امتحاني به داوطلبان واگذار شد ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ رييس سازمان سنجش آموزش کشور

ادامه