امتحان های مرحله ای قلمچی برای هر درس+ 12 مرحله آزمون جامع زیست

امتحان های مرحله ای قلمچی برای هر درس+ 12 مرحله آزمون جامع زیست 12 مرحله آزمون جامع زیست شناسی   سوالات قلم چی سال

ادامه

علی کرامت: جمع بندی نکته‌های جانوری

در فایل پیوست نکته‌های مبحث جانوری ضمیمه شده است. منبع: کانون فرهنگی آموزش بی مهرگان جمع بندی نکته‌های جانوری

ادامه

علی کرامت: مولکول زیستی، سلول ، بافت

سال نو مبارک در فایل های پیوست نکته‌های مبحث « مولکول زیستی، سلول ، بافت» جمع بندی شده است. (استاد کرامت) منبع:http://www.kanoon.ir   دانلود نکته‌های

ادامه

تمرین تستی قبل از آزمون 14 اسفند : فتوسنتز و ژنتیک

دانش آموزان عزیز رشته تجربی در فایل پیوست 50 سوال همراه با پاسخ تشریحی از مبحث‌های فتوسنتز و ژنتیک و خاستگاه آن  ضمیمه شده است.

ادامه

این تست‌ها را قبل از آزمون 23بهمن تمرین کنید(زیست‌شناسی)

دانش آموزان عزیز رشته تجربی در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های پویایی جمعیت + رفتارشناسی + ماده وراثتی+ میتوز + میوز ضمیمه شده است. توصیه

ادامه