برنامه ی پیشنهادی گروه مشاوره ی خاکسار در ماه رمضان

این برنامه برای دوستانی که امتحان ندارند، به خصوص فارغ التحصیلان مناسب است. ⭕️روزانه ١١ ساعت مطالعه دارد ⭕️روزانه ٨ ساعت خواب در آن

ادامه

هشت توصیه تا در ماه رمضان افت مطالعاتی نداشته باشیم.

آقا بعداز افطار دیگه سست سستم، آخه می دونید من سحری نمی خورم موقع افطار که میشه می خوام سفره را بجوم آقا فقط

ادامه