آشنایی با رشته ی داروسازی – گروه تجربی

هدف و ماهیت تربيت داروساز و نتيجه نهايي: فارغ‌التحصيلاني كه شغلشان داروفروشي يا نسخه‌پيچي است. آنچه خوانديد، تنها نظر يك نفر نيست بلكه ديدگاه

ادامه