آیا هنوز فرصت هست …؟

روان‌‌شناسان بر این باورند که یکی از دلایل مهم تنبلی، «احساس نرسیدن» است یعنی وقتی ما فکر می‌کنیم نمی‌توانیم به هدف خود دست یابیم،

ادامه