بی دقتی و راههای کاهش آن در جلسه امتحان

بی‌دقتی یکی از رایج‌ترین مسائل دانش‌آموزها و داوطلب‌های کنکور است. بارها اتفاق افتاده است که دانش‌آموزها به‌دلیل (بی‌دقتی (با وجود داشتن اطلاعات بالا) در

ادامه