سمینار راه رسم نخبگی

سومی ها نخستین گام برای موفقیت در کنکور سراسری موفقیت در امتحانات نهایی است زمان و مکان برگزاری: دوشنبه95/2/27-سالن مخابرات- خیابان 17 شرقی کیانپارس

ادامه

بارم بندی امتحانات نهایی کلیه ی رشته ها

درفایل پیوست می توانید بارم بندی دروس متوسطه ی نظری پیش دانشگاهی و معارف اسلامی را دانلود نمایید. دانلود بارم بندی امتحانات سال تحصیلی

ادامه