بسته ی ویژه ی آزمون 7فروردین

بسته ی ویژه ی رشته ی تجربی

آزمون 1- پایه قلمچی- تجربی – 9 بهمن 94

جدید: کلید آزمون 1- پایه قلمچی- تجربی – 9 بهمن 94

آزمون 2- پایه قلمچی- تجربی – 7 فروردین95

جدید: کلید آزمون 2- پایه قلمچی- تجربی – 7 فروردین95

آزمون 3- پایه قلمچی- تجربی – 10بهمن 93

آزمون 4- پایه قلمچی- تجربی – 7 فروردین94

بسته ی ویژه ی رشته ی ریاضی

آزمون 1- پایه قلمچی- ریاضی – 9 بهمن 94

جدید: کلید آزمون 1- پایه قلمچی- ریاضی – 9 بهمن 94

آزمون 2- پایه قلمچی- ریاضی – 7 فروردین95

جدید: کلید آزمون 2- پایه قلمچی- ریاضی – 7 فروردین95

آزمون 3- پایه قلمچی- ریاضی – 10بهمن 93

آزمون 4- پایه قلمچی- ریاضی – 7 فروردین94

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *