تمرین تستی قبل از آزمون 14 اسفند : فتوسنتز و ژنتیک

دانش آموزان عزیز رشته تجربی در فایل پیوست 50 سوال همراه با پاسخ تشریحی از مبحث‌های فتوسنتز و ژنتیک و خاستگاه آن  ضمیمه شده است.

ادامه

این تست‌ها را قبل از آزمون 23بهمن تمرین کنید(زیست‌شناسی)

دانش آموزان عزیز رشته تجربی در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های پویایی جمعیت + رفتارشناسی + ماده وراثتی+ میتوز + میوز ضمیمه شده است. توصیه

ادامه