خلاصه ای به زبان انگلیسی از کتاب اعتیاد مثبت ویلیام گلاسر

این کتاب به جاگزینی رفتارهای عادتی مناسب با هر نوع اعتباد که از آن با اعتیاد منفی یاد می کند پرداخته است. دوستان گرامی اگر از

ادامه

مقایسه ی چند کارنامه ی کنکوری( ارائه شده در همایش اولیا)

در این قسمت می توانید عوامل تأثیر گذار و حیاتی در تعیین رتبه ی کنکور را مشاهده کنید. رتبه ها با تقریب مناسبی گرد

ادامه